40 ปี สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดยคุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มอุตสาหกรรมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Le Concorde

723 views0 comments

© 2018 The Thai Packaging Association

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok