yes Workshop packaging 4.0 ระดับ World Classyes

ขอเชิญ...ผู้ประกอบกการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร...
เข้าร่วม โครงการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์กระดาษกับอุตสาหกรรมอาหาร” จาก IDEA to SHELVES

ระหว่างวันที่ 26-27-28 ตุลาคม 2559
ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล 
พร้อมเยี่ยมชมดูงาน บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด และ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

(รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น) สมัคร ภายในวันที่ 21ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


TPA News

เชิญพบกับมหกรรม 4.0 ในงาน FTPI Conference 2016 ครั้งยิ่งใหญ่ จัดโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์�....

ภายใต้หัวข้อ “Bright future for Printing and Packaging With Thailand 4.0”�ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559�ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

Read More

Workshop packaging 4.0 ระดับ World Class....

ขอเชิญ...ผู้ประกอบกการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร... โครงการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์กระดาษกับอุตสาหกรรมอาหาร” จาก IDEA to SHELVES ระหว่างวันที่ 26-27-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด และ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Read More

Tokyo Pack 2016....

TOKYO PACK 2016 Tokyo International Packaging Exhibition 2016 October 4(Tue) - 7 (Fri), 2016

Read MoreTPA Activities

ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center)....

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และหน่วยร่วมพันธมิตรอีก 47 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) นำสู่ Creative Economy ของไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกฝัง DNA การออกแบบเพิ่มมูลค่าให้แข่งขันได้

Read More

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์....

พบกันอีกครั้ง...ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันการพิมพ์ไทยประจำปี 2559 พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ "Drupa 2016 The challenge of shift or changed" และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จาก คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ�(นายกสมาคมพิมพ์สกรีนไทย) มอบให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์�(นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)�จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559เวลา 17.30-21.30 น. ห้องบอลรูมชั้น 3 โรงแรมดิเอม

Read More

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (สสวทท)....

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดย คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (อุปนายกประสานองค์กร, ประชาสัมพันธ์) คุณอุมา อัจจิมารังษี (กรรมการวิชาการฝ่ายธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์) และ คุณไพโรจน์ มีทวี (ผู้อำนวยการสมาคม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Read More

TPA Knowledgeบรรจุภัณฑ์ขนาดเหมาะสม บันไดก้าวแรกสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่โดดเด่นของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

Read More

การใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association