ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Basic Packaging Technology Training”
ในวันที่ 24, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559
ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาสนับสนุน (BSID) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ 

ติดต่อสอบถามได้ที่:
นางสาววีรยา สังข์น้อย เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
E-mail: adminthaipack@gmail.com
โทรศัพท์หมายเลข 0-2712-1995, 0-2712-3556, 087-493-2009
โทรสารหมายเลข 0-2713-6164


TPA News

เคเอฟซี เข็นเมนูข้าวเขย่ามื้อกลางวัน....

เคเอฟซี เข็นเมนูข้าวเขย่ามื้อกลางวัน เคเอฟซี ประเทศไทย เปิดตัว “เคเอฟซีไรซ์โบว์ล” 3 เมนูข้าว ได้แก่ ไก่ซี้ด ไก่แซ่บ และไก่เขียวหวาน โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัย จับกระชับมือ เพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน และคนรุ่นใหม่

Read More

กล่อง Tetra Pack ผลิตมาจากธรรมชาติ 80% ....

กล่อง Tetra Pack ผลิตมาจากธรรมชาติ 80% Tetra Pack เปิดตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับน้ำดื่ม “Just Water” ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 80% โดยฝากล่องทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ผลิตมาจากชานอ้อย รวมไปถึงกระดาษที่นำมาผลิตเป็นตัวกล่อง Tetra Pack ยังเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองจาก FSC

Read More

"CHINAPLAS 2016"....

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงาน "CHINAPLAS 2016" นิทรรศการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเซี่ยงไฮ้แห่งใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ผู่ตง)

Read MoreTPA Activities

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (สสวทท)....

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดย คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (อุปนายกประสานองค์กร, ประชาสัมพันธ์) คุณอุมา อัจจิมารังษี (กรรมการวิชาการฝ่ายธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์) และ คุณไพโรจน์ มีทวี (ผู้อำนวยการสมาคม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Read More

เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing Thai Test....

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดยคุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา (อุปนายกวิชาการ) และคุณไพโรจน์ มีทวี (ผู้อำนวยการสมาคมฯ) เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing Thai Test

Read More

ส่งมอบงาน....

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2557-2559 นำโดยคุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง ส่งมอบงานให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2559-2561

Read More

TPA Knowledgeบรรจุภัณฑ์ขนาดเหมาะสม บันไดก้าวแรกสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่โดดเด่นของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

Read More

การใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association