ขอเชิญสมาชิกสมาคม รับสิทธิ์พิเศษเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า swop SHANGHAI WORLD OF PACKAGING
เนื่องด้วยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยได้รับการติดต่อจาก Adsale Exhibition Services Ltd. ผู้ร่วมจัดงานswop SHANGHAI WORLD OF PACKAGING ซึ่งเป็นงานแสดงนานาชาติซึ่งประกอบด้วย PacPro Asia Exhibition, CHINA-PHARM Exhibition, FoodPex Exhibition และ BulkPex Exhibition โดยจะจัดแสดงที่ SHANGHAI NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER (SNIEC) ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 โดยผู้จัดได้เสนอสิทธิพิเศษกับสมาคมฯ คือการจัดหาโรงแรมที่พักให้ฟรี 3 คืนจำนวน 10 ห้องรวมทั้งการเดินทางรับ-ส่ง จากสนามบินไปที่พัก สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และการชมโรงงานตามโปรแกรม

หากท่านสนใจเข้าร่วมดูงานดังกล่าวกับกลุ่มของสมาคมฯโปรดแจ้งความจำนงในแบบตอบรับมาที่ Email: adminthaipack@gmail.com ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-712-1995, 02-712-3556 หรือตามอีเมล์ข้างต้น


TPA News

ขอเชิญสมาชิกสมาคม รับสิทธิ์พิเศษเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า swop SHANGHAI WORLD OF PACKAGING ....

โดยจะจัดแสดงที่ SHANGHAI NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER (SNIEC) ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 หากท่านสนใจเข้าร่วมดูงานดังกล่าวกับกลุ่มของสมาคมฯโปรดแจ้งความจำนงในแบบตอบรับมาที่ Email: adminthaipack@gmail.com ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-712-1995, 02-712-3556 หรือตามอีเมล์ข้างต้น

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาคมฯ ในงาน Pack Print International 2015 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 58 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค....

ทางสมาคมฯ ได้จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ และพบกับ “คลินิกบรรจุภัณฑ์ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Association Clinic (TPAC)" โดยสมาคมฯ มุ่งเน้นให้บริการคำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านโครงสร้างและทางด้านกราฟิก แนะนำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ให้แนวคิดจากการแสดงจาการแสดงตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ท

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Packaging Design Innovation and Technology”....

โอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมาพร้อมกับการจัดตั้งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี ค.ศ.2015 นี้ จากรายงานของ Transparency Market Research ตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษของโลกถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 3.4443 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ.2019 ถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญจาก 2.548 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ.2012 ความต้องการตลา

Read MoreTPA Activities

โครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์ รุ่นใหม่” ครั้งที่ 2....

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย ร่วมกับมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์ รุ่นใหม่” ครั้งที่ 2 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชา lettering design และ typography รวมถึงนักออกแบบกราฟิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบตัวพิมพ์ ส่งผลงานเข้าประชันระหว่าง วันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2555 นี้

 

Read More

วว.จัดสัมมนา “ กลยุทธ์ช่วยลดต้นทุนค่าแรงด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม”....

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดสัมมนา เรื่อง “ กลยุทธ์ช่วยลดต้นทุนค่าแรงด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม” วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
*   * ** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยส่งใบสมัครทาง

Read More

TIF 2012 Seminar Registration....

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการบรรจุภัณฑ์เครื่องจักร  ให้เหมาะสมต่อการขนส่งและการจัดเก็บ" บรรยายโดย คุณธีรวิทย์  ศรีสถิตย์นรากูร กรรมการบริหาร บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา
* ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า *

 

Read More

TPA Knowledgeการใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์ทรัพยากรเอื้ออาทรมวลมนุษย์

เมื่อกล่าวถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ ทุกคนย่อมรู้จักดีในความเป็นผู้นำในเรื่องนี้ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะในความโดดเด่น ของรูปแบบ

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association