ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Basic Packaging Technology Training”
นวันที่ 24, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาสนับสนุน (BSID) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ 
ติดต่อสอบถามได้ที่: นางสาววีรยา สังข์น้อย เจ้าหน้าที่สมาคมฯ E-mail: adminthaipack@gmail.com                                                             โทรศัพท์หมายเลข 0-2712-1995, 0-2712-3556, 087-493-2009 โทรสารหมายเลข 0-2713-6164


TPA News

กล่อง Tetra Pack ผลิตมาจากธรรมชาติ 80% ....

กล่อง Tetra Pack ผลิตมาจากธรรมชาติ 80% Tetra Pack เปิดตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับน้ำดื่ม “Just Water” ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 80% โดยฝากล่องทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ผลิตมาจากชานอ้อย รวมไปถึงกระดาษที่นำมาผลิตเป็นตัวกล่อง Tetra Pack ยังเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองจาก FSC

Read More

"CHINAPLAS 2016"....

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงาน "CHINAPLAS 2016" นิทรรศการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเซี่ยงไฮ้แห่งใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ผู่ตง)

Read More

สัมมนา “Basic Packaging Technology Training”....

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Basic Packaging Technology Training” ในวันที่ 24, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาสนับสนุน (BSID) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามได้ที่: นางสาววีรยา สังข์น้อย เจ้าหน้าที่สมาคมฯ E-mail: adminthaipack@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข 0-2712-1995, 0-2712-3556, 087-493-2009 โทรสารหมายเลข 0-2713-6164 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559

Read MoreTPA Activities

ส่งมอบงาน....

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2557-2559 นำโดยคุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง ส่งมอบงานให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2559-2561

Read More

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2559-2561....

คุณนภดล ไกรฤกษ์ ขึ้นนั่งเก้าอี้นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2559-2561

Read More

TPPIA เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559....

คณะผู้แทนจาก นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Read More

TPA Knowledgeบรรจุภัณฑ์ขนาดเหมาะสม บันไดก้าวแรกสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่โดดเด่นของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

Read More

การใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association