การสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016)
   ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ กำหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC" ขึ้น โดยประกาศรับสมัครผลงานบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 นี้
    และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559" ขึ้น ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)  ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษากำหนดการสัมมนา และส่งใบสมัครตามที่แนบมาในเมลนี้ ได้ที่
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
86/6 ชั้น6 อาคารสพส. ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-3678181 02-3678190 แฟกส์ 02-3811812  ติดต่อคุณรุ้งประภา/คุณสีวลี
อีเมล : ppid.packaging@gmail.com


TPA News

ขยายเวลา!! รับสิทธิ์ฟรีห้องพักโรงแรมหรู เพื่อไปดูงาน Sino-Pack 2016....

ขยายเวลา !! รับสิทธิ์ฟรีห้องพักโรงแรมหรู 1 ห้อง/ บริษัท (2 ท่าน) เพื่อไปดูงาน Sino-Pack 2016 (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) หมดเขต จอง 15 กุมภาพันนธ์ 2559

Read More

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016)....

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ กำหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC"

Read More

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 2559....

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมไทย ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ โปรแกรมการวางแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ

Read MoreTPA Activities

TPPIA เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559....

คณะผู้แทนจาก นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Read More

BBAB เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559....

คุณสาธิยา แก้วอบเชย ผู้แทนจัดงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2016 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 คณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Read More

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมุลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 1/ 2559....

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมุลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 1/ 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโซน B ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Read More

TPA Knowledgeบรรจุภัณฑ์ขนาดเหมาะสม บันไดก้าวแรกสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่โดดเด่นของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

Read More

การใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association