ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม " สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) กล้วยน้ำไท  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รับสมัครจำนวน  15 คน เท่านั้น สมัครได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ คุณวีรยา สังข์น้อย 

โทร:   02-712-1995, 02-712-3556

โทรสาร:  02-713-6164         

 มือถือ:  087-493-2009    

 Email:  adminthaipack@gmail.com    


TPA News

โครงการอบรม สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360....

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม " สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) กล้วยน้ำไท (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสมัคร 15 คน สมัครได้ภายในวันที่ 20 มกราคม

Read More

สัมมนา Startup Happy 8 SOOK DEE....

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา"Startup Happy 8" SOOK DEE ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ บ้านอัมวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ. สมุทรสงคราม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสมัครภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

Read More

Packaging Trends from Tokyo Pack 2016....

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Packaging Trends from Tokyo Pack 2016” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok

Read MoreTPA Activities

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0” “Change for the Better”....

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0” “Change for the Better” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25990 ที่ผ่านมา

Read More

ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center)....

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และหน่วยร่วมพันธมิตรอีก 47 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) นำสู่ Creative Economy ของไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกฝัง DNA การออกแบบเพิ่มมูลค่าให้แข่งขันได้

Read More

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์....

พบกันอีกครั้ง...ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันการพิมพ์ไทยประจำปี 2559 พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ "Drupa 2016 The challenge of shift or changed" และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จาก คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ�(นายกสมาคมพิมพ์สกรีนไทย) มอบให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์�(นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)�จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559เวลา 17.30-21.30 น. ห้องบอลรูมชั้น 3 โรงแรมดิเอม

Read More

TPA Knowledgeบรรจุภัณฑ์ขนาดเหมาะสม บันไดก้าวแรกสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่โดดเด่นของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

Read More

การใช้ตัวย่อของหน่วยที่ไม่ควรมองข้าม

ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจาหน่ายในประเทศหรือส่งออกก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะละเลยไม่ได้คือ

Read More

มาทบทวนการใช้ ”บาร์โค้ด” กันเถอะ

ระบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มีการขยายตัวอย่างมากทั่วประเทศและทั่วโลก

Read More

Copyright © 2015 The Thai Packaging Association