top of page
ค้นหา

รับมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์คนใหม่ วาระปี 2566-2567

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2566


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณมงคล เพียรอภิธรรม ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับ คุณประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อดำรงตำแหน่งประธานบริหารงานในวาระปี 2566-2567 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีมนตรี และผู้แทนมนตรี ร่วมแสดงความยินดี กับท่านประธานฯ คนใหม่ดู 517 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page