top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTPA Admin

ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

อัปเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2561ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI สู่ Industry 4.0 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมาดู 234 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page