top of page
ค้นหา

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.วชิระภูเก็ต สู้ภัย COVID-19


สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย โดย คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต และคุณภัทรา คุณวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนสะพานบุญส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ (BiPAP) รุ่น Philips Respironics BiPAP A40 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง มาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

โดยมี แพทย์หญิง ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้รับมอบเครื่องฯ


สำหรับเครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ (BiPAP) รุ่น Philips Respironics BiPAP A40 จะนำไปใช้กับผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลว ที่ไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะหย่าเครื่องช่วยหายใจใน ICU

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมอยู่เคียงข้าง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมกันปกป้องพี่น้องชาวไทยให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 และเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

#สานพลังใจWeFightTogetherดู 139 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page