top of page

โครงการอบรม สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360

Updated: Aug 27, 2018ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม " สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) กล้วยน้ำไท (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสมัคร 15 คน สมัครได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ คุณวีรยา สังข์น้อย

      โทร:   02-712-1995, 02-712-3556

      โทรสาร:  02-713-6164         

       มือถือ:  087-493-2009    

       Email:  adminthaipack@gmail.com


66 views0 comments
bottom of page