top of page

โครงการศึกษาเยี่ยมดูงาน INTERPACK 2017


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาเยี่ยมดูงาน INTERPACK 2017 ตั้งแต่ 04 ถึง 10 พ.ค.60 นี้ งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และกระบวนการแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 04 - 10 พฤษภาคม 2560

มีไฮต์ไลท์ภายในงาน ได้แก่ อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของสภาวิศวกรรมเยอรมนี (VDMA)  ซึ่งเป็นการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีกระบวนการแปรูปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของวงการบรรจุภัณฑ์ในเรื่อง เทคโนโลยีความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ การป้องกันการเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  INNOVATIONPARC การจัดแสดงนวัตกรรม โซลูชั่น และเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของอาหาร นอกจากนี้ การกลับมาเป็นครั้งที่ 3 ของ SAVE FOOD โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดร่วมกับองค์กรพันธมิตรอย่าง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

Downloadรายละอียด...ได้ที่นิ

Downloadลงทะเบียนจองทัวร์...ได้ที่นิ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ คุณวีรยา สังข์น้อย (วี)

โทร:   02-712-1995, 02-712-3556

มือถือ:  087-493-2009    

โทรสาร:  02-713-6164        

 Email:  adminthaipack@gmail.com

53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page