top of page

สัมมนา เรื่อง “การออกแบบกล่องกระดาษแข็ง” โครงสร้างที่สรรค์สร้างได้

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาเรื่อง “การออกแบบกล่องกระดาษแข็ง” โครงสร้างที่สรรค์สร้างได้

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery) สถาบันพลาสติก

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท พระราม 4 กรุงเทพฯ

--

ท่านจะพบกับวิทยากรที่มีทักษะและประสบการณ์จริง ในหัวข้อ

*** ความรู้เบื้องต้นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

*** โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อการผลิต

*** โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล388 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page