top of page

ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

Updated: Aug 27, 2018ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI สู่ Industry 4.0 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา233 views0 comments
bottom of page