top of page

รับมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์คนใหม่ วาระปี 2566-2567


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณมงคล เพียรอภิธรรม ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับ คุณประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อดำรงตำแหน่งประธานบริหารงานในวาระปี 2566-2567 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีมนตรี และผู้แทนมนตรี ร่วมแสดงความยินดี กับท่านประธานฯ คนใหม่



36 views0 comments
bottom of page