TPA News


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร”(Plastics Packaging for Food)

วันที่โพสต์ [ 02/02/2017 ] ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร” (Plastics Packaging for Food) ระหว่างวันที่ 22-23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชั้น 2 ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

smileyท่านจะพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศและ สถาบันการศึกษา อาทิ จากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย  SCG Performance Chemicals Co., Ltd, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), NatureWorks Asia Pacific และ PTT MCC Biochem Co,Ltd จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

heartหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้heart

           1. บรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒนาเพื่อความสำเร็จในธุรกิจ  

           2. จากต้นน้ำสู่บรรจุภัณฑ์พลาสติก

           3. พลาสติกชีวภาพกับบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องจริงที่ต้องเตรียมความพร้อม

           4. เจาะลึกการใช้และแนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร

           5. พร้อมรับฟัง เสวนาเรื่อง “จากภาคเกษตร สู่ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านบรรจุภัณฑ์ สู่ครัวโลก”

           6. กรณีศึกษา อีกมกมาย

      enlightenedDownloadเอกสารได้ที่นิenlightened

 

      ***สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560***
     
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณวีรยา  สังข์น้อย

      โทร: 0-2712-1995, 0-2712-3556, 087-493-2009 

      โทรสาร: 0-2713-6164

      อีเมล: adminthaipack@gmail.com